Literatuur

Literatuur die voor mij een inspiratiebron is om vorm te geven aan de veranderende samenleving en de nieuwe economie. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

 

De Koopman als Dominee NSoB

De koopman als dominee  Sociaal ondernemerschap in het publieke domein
van Martin Schultz, Martijn van der Steen en Mark van Twist

Burgerkracht staat voor meer én minder. Méér ruimte en verantwoordelijkheid voor de actieve burger. Minder regels, overheidsbemoeienis en bureaucratie.              

De koopman als dominee in pdf

 

Duurzaam Denken Doen 2011-2035Duurzaam denken doen 2011 – 2035  Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst

van Jan Jonker en vele anderen

Dit boek draagt bij aan positieve veranderingen voor de wereld van morgen. Het is gebaseerd op 19 thema’s, van economie tot toerisme en van afval tot leiderschap.

Nieuwe business modellen 

 

Leren door Doen NSoBLeren door doen  Overheidsparticipatie in een energieke samenleving
van Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Maarten Hajer e.a.

Sturen op een energieke samenleving impliceert een overheid die ambitie heeft, richting geeft, initiatieven stimuleert en vernieuwing mogelijk maakt.    

Leren door doen in pdf

 

Zaken doen in de Nieuwe EconomieZakendoen in de nieuwe economie  Zeven vensters op succes
van Marga Hoek

Succesvol opereren in de nieuwe, circulaire economie. Ondernemers in deze economie delen hun kennis en hulpbronnen om de gehele keten, of beter gezegd, het gehele netwerk, naar een hoger plan te brengen.

Zakendoen in de nieuwe economie