Olie en vet, recycle het!

Olieenvet220Het concept van de inzameling van gebruikte vetten en oliën uit de keuken vond ik zo mooi, dat ik dat wilde laten groeien. Om de win-win-win formule nog beter voor het voetlicht te kunnen brengen zocht ik contact met Nicole Vervaet van het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën.
De samenwerking van het Voorlichtingsbureau MVO met Rioned was mij bekend. De campagne ‘Vet recycle het!’ was daaruit voortgevloeid.

Samen werken aan de totstandkoming van de circulaire economie
Het was even wennen voor Nicole en voor mij. Iemand van buiten die ongevraagd met allerlei ideeën komt. Maar ja, ik vond het een gemiste kans als ik datgene waar ik tegenaan was gelopen niet bij Nicole onder de aandacht had gebracht. Onze contacten leidden tot een hele leuke samenwerking en op termijn verwacht ik dat mijn bijdrage een toegevoegde waarde heeft gehad voor de totstandkoming van de circulaire economie.