Amstelveense jeugd is goed bezig

Amstelveen220De Amstelveense basisscholen kunnen zich ieder schooljaar bij natuur- en milieueducatie van de gemeente Amstelveen inschrijven voor lesprogramma’s, die verband houden met, hoe kan het ook anders, de natuur en het milieu. Een indrukwekkende lijst met programma’s en bijbehorende lespakketten wordt hiervoor beschikbaar gesteld. De lessen worden op de scholen of op speelboerderij Elsenhove verzorgd door de leerkrachten of door de medewerkers van NME.

Begeleiding van lesprogramma’s
Vanwege personeelstekort bij NME werd aan mij gevraagd of ik dit jaar de zwerfafvalprogramma’s op vier basisscholen wilde begeleiden. Met veel plezier heb ik dat gedaan. Het was leuk om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen de omgeving van hun school hebben schoongemaakt. Grote hoeveelheden zakken met zwerfafval waren het resultaat. Van de wijkplatforms of lokale AH’s kregen de kinderen als dank voor het opruimen fruit en drinken.

Urban Seeds

Soms krijgen scholen een extra programma aangeboden van de gemeente. Dit jaar kwam basisschool De Cirkel hiervoor in aanmerking. De Cirkel had gekozen voor het team van UrbanSeeds met ‘Waste away game’. Een zwerfafvalspel met leerzame elementen. De onderlinge competitie tussen de groepjes leerlingen en het laten meedenken over de oplossing van het zwerfafvalprobleem, zorgden ervoor dat de leerlingen goed meededen. Kortom, een boeiend aanbod. Dit project heeft ook nog een zichtbaar vervolg gekregen in de vorm van #zwerfie collages op Twitter.

Anne van Dalen
Op mijn uitnodiging was Anne van Dalen te gast bij basisschool De Triangel. Met haar zwerfafvalreis door Nederland vestigt zij de aandacht op de zwerfafvalproblematiek. Het feit dat zij haar reis op blote voeten aflegt, zorgt voor een extra dimensie. Ik hoop dat zij met haar verhaal veel mensen zal bereiken.